VÄLKOMMEN

Föräldraboost arbetar med förebyggande och främjande insatser för att stärka relationen barn och föräldrar emellan.
Vi tror på föräldrarnas inneboende kompetens men att de ibland kan behöva lite stöd på traven. Vår idé är att boosta föräldrar genom kunskapsspridning på fysiska och digitala plattformar som Instagram, Facebook och Youtube.
På sikt skapar detta tryggare föräldrar och tryggare barn!
Kunskapsspridningen arrangeras av högskoleutbildade och yrkesverksamma förskollärare/föräldrar i Järva. Representation är viktigt, skapar samhörighet och möten/interaktion!
LÄS MER